wdech

1905 tekstów – auto­rem jest wdech.

przyz­woitość paździe­rza w zamysłach
epa­tuje naj­krótszą su­kienką świata

kod z nim i bur­ki w sza­fie gender
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2017, 18:55

profiler słów

ty­le do zrobienia
a ty jak se­ryj­ne
przy­kur­czo­ne w po­zie
o z i ę b ł e wiarą
anioły zas­tygłe
co tyl­ko la­tają
koło włas­ne­go no­sa
i prag­nień nie swoich sadłem
kędy od wieków dłubanina
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 października 2017, 18:31

człowiek jest kosztem drugiego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2017, 18:26

najłat­wiej za­bija się
czas 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2017, 18:24

Miłość to nie gadżet

Odtwórz
jesień...
unoszę brwi

podziwiam
jeszcze bardziej

wo­da życia - uodparnia
mie­szają się
kolory

ech... one

par­tner do włas­nych marzeń
to unikat
dziś nie mod­ne jest 
płynąć pod prąd do nieba


wszys­tko co nie jest obojętne
jest w a ż n e
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 października 2017, 10:46

miłość - to nies­kończo­ne pas­ma wyrzeczeń
z który­mi żyje się dobrze 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 października 2017, 10:44

powiekosen

śnię

z całego serca
naznaczona
ta­tuażem do raju
zamysłami
fi­lozo­fia chodzi mi po suficie

po co mi grunt pod no­gami
gdy leżę
gdy śpię
na boku
w nogach
na wznak
ugięta w kolanach
czym jestem
w każdym oddechu
że o mnie jeszcze pamiętasz
wciąż każąc
obudzić
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 października 2017, 23:13

Śnihilizm

niepublicznie
śniłam dziś

w oderwaniu
o byt
że biegnę
mo­ja wina
podąża za mną
ten cień
macha wyciągniętą
chusteczką

chce po­dać mi dłoń
mo­ja wciąż mo­ja wi­na
nie chce

a ja
tak bardzo
bardzo
...
nie wiem
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 października 2017, 20:55

lo­gika miłości mówi, że głupi podąży z tobą, albo
i tak skręci... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 października 2017, 20:43

nie sa­mym ślu­zem, człowiek żyje

/ z se­rii - ko­zet­ka / 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 8 października 2017, 20:40

wdech

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj [...] ,,mowa jest złotem, a milczenie owiec,,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

23 października 2017, 10:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st przyzwoitość paździe­rza w za­mysłach epa­tuje [...]

23 października 2017, 05:28Irracja sko­men­to­wał tek­st przyzwoitość paździe­rza w za­mysłach epa­tuje [...]

22 października 2017, 19:18wdech sko­men­to­wał tek­st Tylko ja mogę mieć [...]

22 października 2017, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st przyzwoitość paździe­rza w za­mysłach epa­tuje [...]

22 października 2017, 18:55wdech do­dał no­wy tek­st przyzwoitość paździe­rza w za­mysłach epa­tuje [...]

22 października 2017, 18:31wdech do­dał no­wy tek­st profiler słów

22 października 2017, 18:26wdech do­dał no­wy tek­st człowiek jest kosztem dru­giego

22 października 2017, 18:24wdech do­dał no­wy tek­st najłatwiej za­bija się czas

15 października 2017, 21:21wdech sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie gadżet

15 października 2017, 20:41$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie gadżet