wdech

1683 teksty – auto­rem jest wdech.

milcząca sekunda

tam w pożodze
pękło niebo
za­jaśniałych przestrzeni
słuchu i wzroku

dotykasz
pacierzem
nur­tu obłoków ciszy rozdarcia
czując głód drogi
tętno i oddech

sanctus
dnia bez chmur

już nie potrafisz
wypłakać
myśli ukrytych

i palą powieki
przym­kniętych oczu pragnień
wi­norośli płodnych
niepo­mie­szczo­nych ra­dości i bólu

w gwiazdach
oczu mil­czących prawdą
połóż w prag­nieniach serca
mo­je dłonie

zanurz


Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 11:20

Odtwórz
gdy ma­luję, mam możli­wość
wy­ra­zić się w ramach
i po­za nimi 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 09:00

chodząca POk­raczna świętość* paździe­rza, jest jak ta­jem­ni­ca gwałtu
gdy nikt się nie POłapie

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­siz­mu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 22:40

trud­no jet pomóc paździe­rzo­wi, gdy jest przykładem
czym nie skończyć

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2017, 20:43

gdy piszę, mam pra­wo wy­razić się w ramach
i po­za nimi 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 16:31

Be­ton w ser­cu, można roz­chodzić idąc
tyl­ko pod prąd. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 lipca 2017, 23:19

kto boi się praw­dzi­wej miłości...
ten jest po­ważnie śle­py na życie 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 lipca 2017, 23:09

zbiór wspólny

Odtwórz
od Boga
mocą ramienia
co na ser­cu wypisane

d r ż y
wsty­dem przed grzechem
i pełnią spichlerzy
praw
głów marnych
co mienią się
chwas­tem

wszys­tko co Boże
utęsknione
do końca niepojęte
lśni w darze
o korzyść dba
nie swoją

gdyż jest 
miłością

mądrością

ś w i ę t e
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2017, 21:30

kor­po­rac­je, nie mają barw etycznych 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2017, 18:09

freud, w krainie czarów Alic­ji, biega bez majtek 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2017, 16:47

wdech

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj [...] ,,mowa jest złotem, a milczenie owiec,,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 17:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st milcząca se­kun­da

przedwczoraj, 13:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=guvY8Qbac7E gdy ma­luję, mam możli­wość [...]

przedwczoraj, 13:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=guvY8Qbac7E gdy ma­luję, mam możli­wość [...]

24 lipca 2017, 23:49wdech sko­men­to­wał tek­st ,,Trzeba być w pełni [...]

24 lipca 2017, 23:14wdech sko­men­to­wał tek­st ,,Trzeba być w pełni [...]

24 lipca 2017, 23:08wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, [...]

24 lipca 2017, 23:06wdech sko­men­to­wał tek­st Wpatruj się w człowieka.. [...] 

24 lipca 2017, 23:02wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, [...]

24 lipca 2017, 21:01Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st nawiedzony paździerz, przechodzi nieus­tanny [...]

24 lipca 2017, 20:56Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st medialna siła, w grun­cie [...]