wdech

1862 teksty – auto­rem jest wdech.

kro­kami pod wiatr
liśćmi słota trzepoce
tańce jesieni
 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:14

lin­gwis­tycznie, świ­nia POt­ra­fi się zmienić w wieprza 

aforyzm • dzisiaj, 16:13

można piep­rzyć, do­solić na stole
lecz przy wspólnym - up­ra­wiaj życie 

aforyzm • dzisiaj, 13:23

skrzy­wienie sępów - bez pióra
mar­nym puchem pisze 

aforyzm • dzisiaj, 13:13

jed­ni zbierają myśli, by wstać
in­ni, znaczki, PO śmiet­ni­ku, ko­ty - by czar­no maszerować
bez Oj­cze nasz 

aforyzm • dzisiaj, 13:11

trzydzieści sreb­rników, nie jest małą kwotą, sko­ro można za to
na­wet się POwiesić 

aforyzm • dzisiaj, 13:09

nieosiągal­ny, nagły przypływ gotówki
z niejed­ne­go... zro­bił Ju­dasza - związał*, za mniej­szą kwotę
na amen 

aforyzm • dzisiaj, 13:07

in­kwi­dac­ja u paździe­rza po kon­ster­nacji, nie wie
co szyb­ciej mu spa­da, maj­tki czy uśmiech

kod z nim i bur­ki w sza­fie gender
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota • dzisiaj, 13:05

żyj tym, co umiesz ro­bić dobrze
nie kalecząc 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 12:33

przez pióro, paździerz marzy o ka­noni­zac­ji na cytatach
POd­pierając się jedną, na do­datek - nie swo­ja komórką

kod z nim i bur­ki w sza­fie gender
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 12:32

wdech

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj [...] ,,mowa jest złotem, a milczenie owiec,,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

dzisiaj, 17:08$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st krokami pod wiatr liśćmi słota [...]

dzisiaj, 16:54róż li­la sko­men­to­wał tek­st można piep­rzyć, do­solić na [...]

dzisiaj, 16:52wdech sko­men­to­wał tek­st można piep­rzyć, do­solić na [...]

dzisiaj, 16:37róż li­la sko­men­to­wał tek­st lingwistycznie, świ­nia POt­ra­fi się [...]

dzisiaj, 16:36róż li­la sko­men­to­wał tek­st można piep­rzyć, do­solić na [...]

dzisiaj, 16:32wdech sko­men­to­wał tek­st można piep­rzyć, do­solić na [...]

dzisiaj, 16:29róż li­la sko­men­to­wał tek­st można piep­rzyć, do­solić na [...]

dzisiaj, 16:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st można piep­rzyć, do­solić na [...]

dzisiaj, 16:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st można piep­rzyć, do­solić na [...]

dzisiaj, 16:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st krokami pod wiatr liśćmi słota [...]