wdech

1569 tekstów – auto­rem jest wdech.

mrówki, słonie oraz kro­kody­le, nie zgadzają się na gen­der, gmo, pa­rady od­mieńców, wszel­kiej maści nachodźców, nosze­nie bur­ki ce­lem swo­body PO­kazy­wania ogonów w POs­ta­ci wy­naturzeń, POśliz­gnięć na skórce ba­nana, oraz wy­nurzeń mi­sia i niekon­tro­lowa­nych wcieleń koczko­dana i oślicy

/ z del­ty Du­naju /

Odtwórz  

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:20

ślepomiodziość

isis była li­co gładka
mówiąc krótko
młodą kozą
za­kochał się w jej oczach
ona
w je­go dłoniach

i trwało tak

dopóki
nie nadział się
na jej huśtawkę
a ona
gdy dos­tała
w pysk

obo­je osiągnęli
śro­dek
wyrazumorał
gdy las przyj­dzie do ciebie z dzi­kiem
w dwóch słowach - nie wygrasz
 

fraszka • wczoraj, 19:02

ateis­ta widzi Bo­ga niemile
a Bóg go na wskroś 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 18:56

paździerz od­najdu­je się gru­powo
w czar­no­mar­szo­wym drep­cie gwiazdek

kod z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota • wczoraj, 18:53

w po­rywach tan­de­ty słowa
paździerz up­ra­wia wychudłe ducho­we ubóstwo na siłę

kod z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm • wczoraj, 18:51

9 śmieci­fiszek w 7 mi­nut na uśpionych cyt­kach, to re­kord
PO­dob­ny do pi­cia wo­dy so­dowej w nieog­ra­niczo­nej ilości
z włas­nych wielu kont zgłupienia, bez umiaru li­tości nad sobą

cóż powiedzieć
...itd. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 17:23

an­ge­la lu­bi wscho­dy i zacho­dy słońca bez hamulców
te­muż w swych po czy­naniach, z europy
chce uczy­nić blis­ki wschód 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2017, 13:13

Współczes­ne li­beral­ne me­dia, to kulturowy
kie­szon­ko­wy PO­rad­nik dla idiotów. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2017, 12:22

kto nie myśli o Bo­gu wcale...
godzi się myśleć, tyl­ko o owo­cu grzechu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 11:57

szczy­gieł ma zda­nie - koń się śmieje 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2017, 11:51

wdech

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj [...] ,,mowa jest złotem, a milczenie owiec,,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 22:05Salomon sko­men­to­wał tek­st ateista widzi Bo­ga niemi­le a [...]

wczoraj, 21:32Pankreator sko­men­to­wał tek­st mrówki, słonie oraz kro­kody­le, [...]

wczoraj, 21:22Cykam sko­men­to­wał tek­st mrówki, słonie oraz kro­kody­le, [...]

wczoraj, 20:28Elizabetta sko­men­to­wał tek­st ateista widzi Bo­ga niemi­le a [...]

23 maja 2017, 17:59Salomon sko­men­to­wał tek­st 9 śmieci­fiszek w 7 [...]

23 maja 2017, 17:33adamantine sko­men­to­wał tek­st 9 śmieci­fiszek w 7 [...]

23 maja 2017, 17:32nicola-57 sko­men­to­wał tek­st 9 śmieci­fiszek w 7 [...]

23 maja 2017, 17:30wdech sko­men­to­wał tek­st 9 śmieci­fiszek w 7 [...]

23 maja 2017, 17:25adamantine sko­men­to­wał tek­st 9 śmieci­fiszek w 7 [...]

23 maja 2017, 17:11wdech sko­men­to­wał tek­st Na roz­mo­wy o Bo­gu [...]