wdech

1328 tekstów – auto­rem jest wdech.

miłość do ko­ta, to niedomaganie
al­bo zboczenie 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • wczoraj, 20:23

cy­ta­ty już dawno
ZESZŁY na psy
dzięki kociarom

/niehaiku/
:P 

haiku
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 12:12

ko­ty nie roz­wiązują prob­lemów paździe­rza -
nie nad­sta­wiają policzka

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 12:05

mu­zyka mil­czących serc... jest operą dusz

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 lutego 2017, 12:31

kot gdy jest gen­der, POt­ra­fi zmienić właściciela
na nie wiem co

kod* z nim 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 17 lutego 2017, 12:02

roz­ważania paździe­rza, to nie odpust

kod* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 16 lutego 2017, 23:40

kto jest za, jest przeciw 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 lutego 2017, 23:07

in­spi­rac­ja głupo­tami, do­maga się uz­na­nia i pok­ry­cia,
a by­wa że nieraz cze­goś jeszcze gorszego

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 16 lutego 2017, 23:01

od poez­ji og­nia chłodu i wojny
wy­baw nas Panie 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 16 lutego 2017, 12:45

Od poez­ji języ­ka w uchu, można zajść w ciążę uro­joną.
Gorzej gdy w niekon­tro­lowa­ne omamy.

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 16 lutego 2017, 12:39

wdech

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj [...] ,,mowa jest złotem, a milczenie owiec,,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

wdech

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

dzisiaj, 13:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st miłość do ko­ta,to niedo­maga­nie al­bo [...]

dzisiaj, 13:50Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st miłość do ko­ta,to niedo­maga­nie al­bo [...]

dzisiaj, 08:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st miłość do ko­ta,to niedo­maga­nie al­bo [...]

wczoraj, 21:08wdech sko­men­to­wał tek­st Będąc świato­wej sławy pro­feso­rem [...]

wczoraj, 20:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st koty nie roz­wiązują prob­lemów [...]

wczoraj, 20:40wdech sko­men­to­wał tek­st koty nie roz­wiązują prob­lemów [...]

wczoraj, 20:34Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st koty nie roz­wiązują prob­lemów [...]

wczoraj, 20:26wdech sko­men­to­wał tek­st Na Poetę

wczoraj, 20:20wdech sko­men­to­wał tek­st koty nie roz­wiązują prob­lemów [...]

wczoraj, 20:18Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st koty nie roz­wiązują prob­lemów [...]