wdech

1429 tekstów – auto­rem jest wdech.

tchórz obłędny

ty­siąc wyznań
pragnień
próżnych wersów
wierszy

lecz te­go jed­ne­go
n a j l e p s z e g o
nie napiszesz
na każdym kroku
uwielbiając
głową

chowaną
w piach
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2017, 15:09

paździerz jest szczęśli­wy dopóki go nie poznasz

kod*z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 22 marca 2017, 15:04

paździerz gdy kończy z błędami
ro­bi miej­sce nowym

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 22 marca 2017, 15:03

Mądrość paździe­rza, wy­wodzi się z ob­serwac­ji
głupiego ko­ta zja­dające­go mądrą mysz.

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2017, 15:02

paździerz stwarza raj ne ziemi, by mieć anioła
z łapami

/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2017, 15:01

wi­zerun­ko­wo paździerz jest dob­ry
dopóki się nie odez­wie lub cze­goś nie zrobi

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 22 marca 2017, 15:01

miłość ma jed­no imię, dla­tego paździerz grze­biąc w kalendarzu
ma prob­lem z ka­len­darzem i nie­rzad­ko z ka­len­darzy­kiem włas­ne­go piekła

/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 22 marca 2017, 15:00

oko zbyt szeroko

praw­da w oczy
ow­szem kole
ale oka nie wykole
belką przylgnie
drzazgą błyśnie

szu­rająca w kapciach
oz­do­ba dywanowa
pójdzie wyrzu­cić śmieci
ale wróci za trzy dni

/morał/
seg­re­gowa­nie śmieci... nie do­tyczy ludzi

/ z cyk­lu - sa­tyryczny odzysk meb­li z bruk­sizmu /
 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2017, 19:12

cytatowe okienko

ok­no spadło tak za karę
i nie wie­dzieć cze­mu stale
no­sem kręcą gdyż zabrano
z pias­kowni­cy czekoladkę
grze­bipiórka i języki
do kle­pania w pysk łopatkę

sza­leństw słow­nych
w try­bie szybkim
bez hamulców

oczywistych

/ z cyk­lu - sa­tyryczny odzysk meb­li z bruk­sizmu /
 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2017, 19:08

gendzierki

pro­za życia najogólniej
płata ciągłe figle
ma­gia w głowie ro­bi dziurę
gen­der zdo­bi niewiadomą
ubierając cię w purpurę
tu stojący tam spłaszczona

od­mieniony wylaszczona
ta­ki nie on i nie ona
gender
fiutazmieniwpindę

/ z cyk­lu - sa­tyryczny odzysk meb­li z bruk­sizmu /
 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 20 marca 2017, 18:54

wdech

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj [...] ,,mowa jest złotem, a milczenie owiec,,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 20:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st miłość ma jed­no imię, [...]

22 marca 2017, 18:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st paździerz jest szczęśli­wy dopóki [...]

22 marca 2017, 15:14Cykam sko­men­to­wał tek­st tchórz obłędny

20 marca 2017, 19:54wdech sko­men­to­wał tek­st ... każdy ka­tolik po­winien [...]

20 marca 2017, 19:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st życiasy gru­basy

20 marca 2017, 19:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st cytatowe okien­ko

20 marca 2017, 19:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st oko zbyt sze­roko

20 marca 2017, 19:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st oko zbyt sze­roko

20 marca 2017, 18:59Smurf007 sko­men­to­wał tek­st przygodówka

19 marca 2017, 22:46wdech sko­men­to­wał tek­st Każde złe słowo jest [...]